VANLIGA FRÅGOR

Ofta ställda frågor
Har du några frågor? Vi har sammanställt en lista över de vanligaste frågorna för att ge dig omedelbar tillgång till viktig information. Om du inte hittar svaret här, kontakta oss direkt så hjälper vi dig gärna!
Företag
Produktion
Hus i timmerstugor
Företag
När grundades Eurodita?
Eurodita grundades 1994 i Litauen.
Vilka är Euroditas viktigaste exportmarknader?
Vi exporterar för närvarande till 14 olika länder. Våra viktigaste marknader är Storbritannien, USA och Australien.
Vilken typ av företag är Euroditas kunder?
Vi arbetar uteslutande B2B och erbjuder timmerhus med eget varumärke. 99% av våra kunder är andra företag i stället för slutkunder. 100% av våra kunder säljer till kunder på 1-15 utställningsområden.
Hur många personer arbetar i företaget?
Antalet varierar mellan säsongerna, men i genomsnitt sysselsätter vi 125 personer.
Kan jag bli återförsäljare av Euroditas timmerstugor?
Ja! Vi har ett omfattande och generöst partnerprogram som du kan läsa mer om. här.
Produktion
Hur många blockhus tillverkas varje år?
Vår årliga kapacitet för timmerbearbetning är ~15000 m3. Detta motsvarar ungefär 14 000 trädgårdsskjul och 30 stora timmerhus per år.
Vilken väggtjocklek har timmerhusen?
Massiva stockar: 19x100mm; 28x100mm; 35x100mm; 44x130mm; 58x130mm och 70x130mm;
Limmade stockar: 70x130mm; 88x260mm; 135x260mm; 180x260mm och 220x260mm.
Producerar ni dörrar och fönster? Om så är fallet, vilka typer finns tillgängliga?
Ja, vi tillverkar flera olika typer av dörrar och fönster:
Fönster och dörrar för trädgårdsskjul tillverkas av glas i ett enda lager med en tjocklek på 4 mm eller enkelglas med en tjocklek på 4-6-4 mm. Alla fönster är vrid- och vridbara.
Alla fönster och dörrar som är avsedda för större timmerhus uppfyller Euro68-standarden.
Dessa fönster och dörrar är dubbelglasade och har en tjocklek på 4-16-4 mm.
Alla fönster och dörrar är vridbara.
Vi kan erbjuda dessa fönster och dörrar med 3-skikts glasrutor i 92 mm tjocklek.
Vi kan erbjuda alla fönster och dörrar i Euro68-standard, färgade i vilken färg som helst på RAL-paletten.
Är det möjligt att beställa skräddarsydda timmerstugor och hus?
Absolut! Vi skapar gärna nya och unika timmerhuskonstruktioner. Vi använder en intern programvara som snabbt och exakt beräknar priset för varje unikt projekt. Den ger också en 3D-genererad modell av den slutliga timmerstugan med angivna parametrar.
Hur lång tid brukar produktionen ta?
På grund av våra skräddarsydda beställningar och vår personliga inställning till kundservice kan produktionstiderna variera. Det kan också bero på vilken säsong produktionen sker.
Erbjuder ni en leveranstjänst?
Ja, vi sköter våra egna leveranser. Vi lägger ut leveranserna på entreprenad endast i sällsynta undantagsfall.
Hur kan Eurodita garantera konkurrenskraftiga priser?
Eftersom vi kontrollerar produktionsprocessen kan vi övervaka kostnaderna och minska dem innan de påverkar slutprodukten.
Vilket slags trä använder Eurodita för tillverkningen av timmerstugor?
Vi använder nordisk gran - ett lätt och hållbart material som vi köper från hållbara källor.
Hus i timmerstugor
Finns det några problem som jag bör känna till när det gäller timmerhus?
Jämfört med vanliga bostäder är det inte så många skillnader mellan timmerstugor och vanliga bostäder, förutom en något ökad brandrisk på grund av träets natur. Denna risk minskas med hjälp av särskild antibrännbar färg.
Kräver timmerhus mycket underhåll?
Kvaliteten på det färgämne som används avgör hur ofta du behöver måla om timmerhuset. Det rekommenderas att du uppdaterar färgämnet för utomhusbruk vart 2-3:e år.
Isolerar ni timmerhus?
Även om vi inte tillhandahåller isolering, förbereder vi väggar, golv och tak i dubbla lager som är redo för isolering under byggtiden.
Hur länge håller timmerhusen?
Det finns inga gränser för hur länge timmerhusen kan hålla. Med rätt underhåll kommer de att hålla i mer än årtionden.
Vilken typ av fundament är bäst för timmerhus?
Vi rekommenderar alltid att du lägger en fullständig grund. Våra kunder bygger vanligtvis timmerhus på betongpålar.
Är timmerhus energieffektiva?
Trä har goda isoleringsegenskaper, men den fulla energieffektiviteten beror också på isoleringsmaterialet och dess tjocklek.
Har timmerhus en ökad risk för brand?
Jämfört med vanliga hus har timmerhus en ökad brandrisk på grund av byggnadsmaterialets natur. Det finns dock lätt tillgängliga flamskyddande färgämnen för att minska denna risk.