You dont have javascript enabled! Please enable it! Euroditas garantipolicy | Eurodita: Kvalitets timmerstugor och träkonstruktioner

Välkommen till Eurodita.

Vårt engagemang för kvalitet och förtroende

På Eurodita är vi stolta över att leverera stockstrukturer som återspeglar vårt engagemang för kvalitet, innovation och hållbarhet. Vi står bakom varje produkt med en omfattande garantipolicy utformad för att skydda din investering och säkerställa fullständig tillfredsställelse. Här är allt du behöver veta om våra garantierbjudanden:

10-års strukturell garanti

Våra stockkonstruktioner är byggda för att hålla och vi är säkra på deras hållbara prestanda. Det är därför vi erbjuder en omfattande 10-årig strukturell garanti som täcker eventuella defekter i material eller utförande. Från grunden till taket stöds varje del av vår konstruktion av vårt engagemang för excellens.

5-års allmän produktgaranti

Utöver den strukturella integriteten täcker vi alla andra komponenter i våra stockkonstruktioner med en 5-års garanti. Detta inkluderar dörrar, fönster, ytbehandlingar och andra integrerade delar. Du kan vara säker på att våra produkter tillverkas med största omsorg och att eventuella defekter kommer att åtgärdas omgående.

2-års garanti på färger och fläckar

För att bevara det estetiska tilltalande av våra stockkonstruktioner erbjuder vi 2 års garanti på alla färger och fläckar som används i våra produkter. Denna garanti säkerställer att våra ytbehandlingar förblir levande och motståndskraftiga mot slitage, väder och andra miljöfaktorer.

Anpassade garantilösningar för B2B-partners

Genom att förstå våra affärspartners unika behov erbjuder Eurodita skräddarsydda garantilösningar för B2B-kunder. Beroende på produkt och applikation kan vi skräddarsy våra garantierbjudanden för att passa dina affärskrav.

Garantiundantag och begränsningar

Vår garanti täcker inte:

  • Normalt slitage
  • Felaktig installation eller underhåll
  • Skador till följd av olyckor, naturkatastrofer eller felaktig användning
  • Ändringar eller ändringar gjorda på produkten utan Euroditas medgivande

Se vårt detaljerade garantidokument för en komplett lista över undantag och begränsningar.

Göra ett garantianspråk

Om du stöter på några problem som täcks av vår garanti, har vi gjort anspråksprocessen enkel och problemfri:

  1. Kontakta oss: Kontakta vårt kundsupportteam via telefon eller e-post och ge information om problemet och relevant köpinformation.
  2. Tillhandahålla dokumentation: Skicka in foton eller andra bevis på defekten tillsammans med originalkvittot.
  3. Inspektion och upplösning: Vårt team kommer att utvärdera anspråket och samordna med dig för att hitta den bästa lösningen, oavsett om det är en reparation, ersättning eller återbetalning.

Oöverträffad kundsupport

Vår relation med dig slutar inte vid försäljningsstället. Euroditas dedikerade eftermarknadssupportteam är tillgängligt 24/7 för att hjälpa dig med eventuella problem, frågor eller garantianspråk.

Din Partner in Excellence

Euroditas garantipolicy återspeglar vårt orubbliga engagemang för kvalitet och kundnöjdhet. Utforska vår produktkatalog eller kontakta oss för att lära dig mer om hur vår garantipolicy kan ge trygghet för din investering i kvalitetsloggstrukturer.