Svar på de 4 stora frågorna om modulära stugor

Postat Jan 01, 1970, Kategori: Tillverkning av hytter

Modulära stugor blir alltmer populära över hela världen. Enbart i USA har marknaden för modulära bostäder var $125,6 miljarder år 2019 och förväntas nå $174,6 miljarder år 2025. Denna typ av boende blir alltmer populär bland 25-39-åringar och ser bara ut att expandera i den åldersgruppen. Som det skräddarsydda timmerhusföretaget tar vi på Eurodita oss tid att producera modulära stugor regelbundet. Och eftersom trenden bara går uppåt har vi bestämt oss för att lägga fram några fakta om modulstugor och fastställa varför de är så populära.

Vad är modulära stugor?

Först och främst är timmerstugor av limträ inte den enda typen av byggnader som kan vara modulära. Faktum är att nästan alla typer av bostadsbyggnader kan förvandlas till modulära byggnader. Med detta i åtanke definieras en modulbyggd byggnad som en byggnad som har prefabricerats bort från konstruktionssidan och som har upprepade sektioner - eller moduler - som ansluter och bildar byggnaden.

I det här sammanhanget är modulära stugor alla timmerstugor av limträ som har prefabricerats och levererats till byggplatsen i delar eller som redan är byggda. På Eurodita kan vi erbjuda båda alternativen, förutsatt att de valda modulära stugorna ligger inom ett visst storleksintervall. Det som kan kallas för "outsized" stugor levereras platt packade för att passa in i transportfordonet.

Vilken typ av stugor anses vara modulära stugor?

Skogsmästare för timmerstugor kan lätt tilldelas modulära stugor.
Skogsmästare för timmerstugor kan lätt tilldelas modulära stugor.

För att betraktas som en modulstuga måste byggnaden vara prefabricerad, i stället för att byggas på byggplatsen. Stugan måste också komma i moduler som utgör byggnaden. Det kan vara enskilda rum eller bara en stuga med ett enda rum med delar som är färdiga att byggas. Så i princip kan alla timmerstugor som för närvarande finns i Euroditas katalog betraktas som modulstugor.

Håller modulära stugor sitt värde?

I takt med att prefabricerade, modulära stugor blir allt vanligare har även deras värde ökat. Stugor av limträ är ännu inte lika värdefulla eller uppskattade som vanliga bostäder, men det beror också på ditt geografiska läge. Om den modulstuga du byggt står på en bra, högvärdig tomt är det mer sannolikt att den behåller sitt värde. Dessutom blir timmerstugor av limträ tack vare framsteg i byggmaterialet allt bättre i kvalitet. Detta innebär att timmerstugor i limträ kan bli lika värdefulla som alla andra typer av byggnader.

Vad är modulära stugor gjorda av?

Precis som alla andra timmerstugor är modulstugor tillverkade av högkvalitativa träplankor. I Euroditas fall tillverkar vi dem av nordisk gran, som också genomgår limlamineringsprocessen. Denna process stärker timret och kalibrerar det till jämna plankor. Detta ger oss i sin tur möjlighet att bygga timmerstugor som håller längre och undviker mögel och andra problem som vanligtvis är förknippade med att äga en timmerstuga. Allt tack vare limträprocessen, som också torkar ut virket tillräckligt för att förhindra mögel, sättningar och andra problem. Detta är också anledningen till att sådana timmerstugor sannolikt kommer att hålla samma värde som vanliga bostadshus: de är lika robusta, hållbara och säkra som ett vanligt hus.

Avslutande tankar

Modulära stugor kommer uppenbarligen inte att försvinna någonstans. Om du funderar på att starta ett företag som leverantör av timmerstugor kan det vara dags att göra det nu. Eurodita har specialiserat sig på tillverkning av privata märken, vilket innebär att vi tillverkar modulstugor med ditt varumärke på. Vår partnerprogram är en av de mest generösa på marknaden, eftersom vi tar hand om produktion, transport, skräddarsydda beställningar och annat. Vi prioriterar alltid kvalitet och kundservice, vilket ger våra partners chansen att omedelbart öka sin vinst med 20% efter att ha börjat arbeta med oss. Ta kontakt med oss och låt oss göra affärer!