Hirsimökkien pitkä historia, joka elää yhä nykyäänkin.

Posted Jan 01, 1970, Category: Ohjaamon tuotanto

Myytävänä olevilla nykyaikaisilla hirsitaloilla on pitkä ja ylpeä historia Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ensimmäisten uudisasukkaiden saapumisen myötä. Hirsimökkeihin liittyvät perinteet ja kulttuurit ovat niin syvällisiä, että joissakin tapauksissa jopa niiden rakentamiseen käytetty tekniikka ei ole muuttunut vuosisatoihin. Ja vaikka tyylit, mallit ja rakennusmenetelmät ovat suurelta osin siirtyneet eteenpäin ja automatisoituneet tai tehdastuotantoon, ydinkonsepti asumisesta luonnon ympäröimässä puurakennuksessa on pysynyt samana.

Tässä blogikirjoituksessa haluamme käydä läpi hirsitalojen ylpeän historian. Mistä ne ovat peräisin, miten ne kehittyivät ja miten ja miksi ne saavuttivat suosiota koko Uudessa maailmassa.

Hirsitalon tarina alkaa jo pronssikaudelta (noin 3500 eKr.) Pohjois-Euroopasta ja Skandinaviasta. Täällä pitkien ja korkeiden puiden - männyn ja kuusen - yleisyys teki hirrestä runsaan resurssin. Ihmiset oppivat lukitsemaan kulmat toisiinsa loveamalla hirret, jolloin nauloja tai muita kehittyneempiä rakennusmateriaaleja ei tarvittu. Tämä hirsitalojen rakentamistapa on niin syvälle juurtunut pohjoismaisten ihmisten kulttuuriin, että perheet ja yksityishenkilöt valitsevat vielä tänäkin päivänä ainakin metsäpalatsin, saunan ja kokopäiväisen asunnon hirsitaloksi.

Ajan myötä hirsitalojen rakentamistekniikat kehittyivät tai muuttuivat. Keskiajalle tultaessa hirsitaloista tuli pohjoisessa siirrettävää omaisuutta. Koska hirsien yhteenliimaamiseen ei koskaan käytetty mitään liimaa tai kiinnitysmateriaalia, koko rakennelma voitiin purkaa hirsi kerrallaan ja siirtää toiseen paikkaan. Oli hyvin tavallista vaihtaa kaikki lahon saastuttamat hirret, jotta laho ei söisi koko rakennetta. Pohjois-Euroopan ja Aasian suotuisten olosuhteiden vuoksi hirsitalot olivat edelleen suosittu asumismuoto. Erityisesti Skandinaviassa, jossa oli runsaasti metsiä, perhe saattoi pystyttää kokonaisen mökin muutamassa päivässä täysin tyhjästä. Lisäksi hirsimökki voitiin rakentaa kaikkina vuodenaikoina, koska prosessiin ei liittynyt säälle herkkiä kemiallisia reaktioita.

Kestävyyden ja helpon rakennettavuuden ansiosta hirsitalon rakentamisen perinne on kulkeutunut Atlantin valtameren yli Uuden maailman uudisasukkaiden mukana. Nykyisten Yhdysvaltojen itärannikko ja Kanada olivat parhaita paikkoja tähän pyrkimykseen. Skandinaaviset ja suomalaiset uudisasukkaat tekivät sen, minkä parhaiten osasivat, ja perustivat yhteisöjä rakentamalla hirsitaloja. Myöhemmin tulleet englantilaiset uudisasukkaat ottivat tämän rakennustavan omakseen ja levittivät sitä kaikkialle mantereen pohjoisosiin, joissa oli riittävästi metsiä. Paljon myöhemmin, 1800- ja 1900-luvuilla, Yhdysvalloissa hirsirakennuksesta tuli symboli vaatimattomasta alkuasunnosta, josta jokainen kansalainen oli lähtöisin.

Nykyään sekä Pohjoismaissa että Suomessa hirsitaloteollisuus on täysin kehittynyttä ja toimivaa. Useimmiten Eurodita hankkii oman puutavaramme sieltä. Hirsimökit muuttuivat ajan myötä yksinkertaisten hirsien käytöstä meidän käyttämiemme liimalaminointien tai muiden rakennustapojen käyttöönottoon. Hirsimökit saapuvat omistajilleen myös valmiiksi rakennettuina tai tehdasvalmisteisina mökkipaketteina, jotka ovat valmiita koottavaksi paikan päällä. Yhdysvalloissa ja Kanadassa hirsimökit muuttuivat myös hienostuneiksi huvilamaisemiksi ja suuriksi metsästysmajoiksi, ja ne yhdistettiin kestävään elämäntapaan. Euroopassa hirsitalot ovat edelleen suosittuja räätälöityinä kesämökeinä tai retkeilymajoina.

On syytä mainita, että ajan myötä hirsitalot ovat saaneet mainetta myös ympäristöystävällisenä asumismuotona. Pitkäikäisyys ja sen rakentamisessa käytetyt myrkyttömät resurssit lisäsivät nykyaikaisten hirsitalojen suosiota kaikkialla länsimaissa, eivätkä ne ole katoamassa mihinkään.

Eurodita-yhtiössä valmistamamme hirsitalot eivät välttämättä ole alkuperäisiä, vain hirsistä rakennettuja mökkejä, joita esi-isämme käyttivät. Olemme kuitenkin edelleen ylpeitä niiden historiallisesta perinnöstä ja voimme iloksemme todeta, että meidän räätälöidyt hirsimökit liimapuusta tehdyt talot voivat jatkaa tätä perinnettä, jossa eletään lähempänä luontoa ja osana sitä.